Slide1 Croeso i CGBGC Un o bedair canolfan gofnodi leol yng Nghymru. WWBIC region Croeso i CGBGC Un o bedair canolfan gofnodi leol yng Nghymru.
Data Enquiries
Ymholiadau Data

Record your Sightings
Cofnodi’r hyn rydych yn ei weld

Local Records Centres Wales Data Access Tool
Canolfannau Cofnodi Lleol Cymru 

COPT
Prosiectau

Latest News & Events
Y Newyddion a’r Digwyddiadau Diweddaraf

WWBIC region

One of Wales’ four regional local record centres.