Cyfresi data’r rhywogaethau

 

Record Holdings 2014

Mae’r wybodaeth am rywogaethau’n cael ei rhannu’n wirfoddol gyda CGBGC. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sy’n rhannu data gyda ni.

Mae pob cyfres ddata rydyn ni’n ei derbyn yn mynd drwy weithdrefn o ddilysu a gwirio. Mae’n cael ei chynnwys ym mhrif fas data rhywogaethau CGBGC heb ei hasesu ac wedyn yn cael ei dosbarthu i’r Is Gofnodwr Sirol perthnasol ar gyfer ei dilysu. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cynnal ansawdd y wybodaeth sydd gennym ni ac rydyn ni’n ei defnyddio yn ein proses adrodd yn ôl.

Mae’r data sydd gennym ni wedi cynyddu’n raddol o’r 43,000 o gofnodion oedd gennym ni ar y dechrau fel Canolfan Gofnodi Leol yn 2007. Ar hyn o bryd mae gan CGBGC 1,131,974 o gofnodion am rywogaethau ein rhanbarth yn ein prif fas data, gan gynnwys rhywogaethau o’r 9 prif grŵp tacsonomaidd.

Ein prif fas data o rywogaethau yw Recorder 6 (R6). Nid yw rhai cofnodion yn R6 yn ein rhanbarth ni ac felly nid ydynt yn cael eu defnyddio yn ein hadroddiadau. Hefyd, mae nifer sylweddol o gofnodion heb eu cadw yn y fformat hwn, er enghraifft, gweld mamal morfilaidd a chofnodion morol eraill. Dyma’r rheswm dros y gwahaniaethau yn y graff uchod.

Cyfresi Data Rhywogaethau a dderbyniwyd gan CGBGC fesul Blwyddyn

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013