Category Archives: Uncategorized @cy

Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru!

Ydych chi’n mwynhau recordio bywyd gwyllt? A oes angen help arnoch i nodi’r hyn a welwch? Ydych chi’n hoffi rhannu eich ffotograffiaeth bywyd gwyllt? NEU! Allwch chi helpu gydag adnabyddiaeth bywyd gwyllt? Hoffem croesawu chi  i’n grŵp facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! Mae’r grŵp yn lle i bobl yng Ngorllewin Cymru rannu canfyddiadau bywyd … Continue reading Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! »

Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube!

Ewch yma i ddod o hyd i’n sianel YouTube newydd, lle gellir weld ein fideos hyfforddi ar-lein!       Rydym wedi curadu playlist ‘Wildlife Identification Guides’ sy’n cynnwys cyrsiau hyfforddi gan SEWBReC, BIS a Cofnod, yn ogystal â fideos gan BugLife, The Bumblebee Conservation Trust, NatureSpot, FSC, Plantlife a BSBI. Mae yna hefyd playlist … Continue reading Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube! »