Cofnodwch eich gweliad Cwningen

Cwningen

Cwningen

Nid oes rhaid rhoi eich cyfeiriad ebost, ond gallwn defnyddio i cysylltu a chi er mwyn gwirio eich cofnod, neu er mwyn rhoi gwybod i chi am ein prosiect.

  1. Rhowch yr anheddiad agosaf neu côd post. Bydd pin yn arddangos yn y map uchod.
  2. Gallwch symyd y pin i’r union lleoliad eich gweliad. Mae’r golwg “lloeren” (pen chwith) yn dangos nodweddion tirwedd.
  3. Neu, cliciwch “Dangos cyfesurynnau” er mwyn gosod y lledred/ hydred (i.e. 52.175021, -3.749333).
N.B. Os oes gennych cyfeirnod grid, gallwch trosglwyddo i lledred/ hydred yma (cipiwch a gludiwch eich canlyniadau yn y bôcs uchod).
Trwy gyflwyno gwybodaeth ar y ffurflen hon rydych yn cytuno y gellir ei choladu a'i lledaenu â llaw neu'n electronig, gan gynnwys dros y rhyngrwyd, ar gyfer gwneud penderfyniadau amgylcheddol, addysg, ymchwil a defnyddiau budd cyhoeddus eraill. Bydd eich enw yn rhan o'r cofnod sy'n cael ei goladu a'i ledaenu. Bydd manylion cyswllt yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol a reolir gan a'i throsglwyddo i'r Ganolfan Gofnodion Lleol briodol, ond ni chânt eu trosglwyddo i unrhyw drydydd partïon eraill heb eich caniatâd.