Gweliadau Cyffredin ac Ardd

Rydym yn gwahodd y cyhoedd i gofnodi eu gweliadau chwech rhywogaeth allweddol

Rydym yn lansio prosiect i gofnodi chwech rhywogaeth gyffredin y gallwch eu weld yn eich gerddi yng Ngorllewin Cymru. Mae ein rhywogaethau cyffredin yn aml wedi’i gofnodi leiaf. Er enghraifft, mae genym dim ond 396 gofnod am yr lyffant cyffredin o’r deng mlynedd diwethaf. Mae angen eich help arnom i gofnodi ein rhywogaethau rydym yn tan-werthfawrogi!

Rydym wedi dewis chwech rhywogaeth o dan Adran 7 y rhestru Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Dyma restr o’r organebau byw sydd o arwyddocâd allweddol i gynnal a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Helpwch ni i gasglu mwy o wybodaeth am y rhywogaethau hyn er mwyn penderfynu a yw eu niferoedd yn cynyddu neu’n gostwng.

Ydych chi wedi gweld y rhywogaethau hyn?

Blood-vein Timandra comae

Gwyfyn gwythien goch

Brown Hare

Ysgyfarnog

Bullfinch

Coch y berllan

Hedgehog

Draenog

Slow Worm

Neidr ddefaid

Bufo bufo

Llyffant cyffredin

Gwelir Cofnodion Cyffredin ac Ardd