Gweliadau Cyffredin ac Ardd

Rydym yn gwahodd y cyhoedd i gofnodi eu gweliadau chwech rhywogaeth allweddol

Yn dilyn llwyddiant y prosiect Cyffredin ac Ardd, rydym yn cyflwyno pedair rhywogaeth newydd i chi er mwyn recordio y gaeaf hwn! Unwaith eto, mae angen eich help arnom i gofnodi chwe rhywogaeth gyffredin, y byddwch yn eu gweld yn eich gerddi ac o amgylch Gorllewin Cymru.

 

Ydych chi wedi gweld y rhywogaethau hyn?

Tylluan wen

Cen oren cyffredin

Wiwer lwyd

Cadno

Tylluan frech

Gweiliad cwrel melyn

Gwelir Cofnodion Cyffredin ac Ardd

View sightings by species - select the filter below