Gweliadau Cyffredin ac Arfordir

Rydym yn gwahodd y cyhoedd i gofnodi eu gweliadau chwech rhywogaeth allweddol

Yn dilyn llwyddiant y prosiect Cyffredin ac Ardd, rydym yn cyflwyno chwech rhywogaeth Arfordirol newydd i chi er mwyn recordio! Unwaith eto, mae angen eich help arnom i gofnodi chwe rhywogaeth gyffredin, y byddwch yn eu gweld o amgylch Gorllewin Cymru.

 

Ydych chi wedi gweld y rhywogaethau hyn?

Chwilen Traethlinau

Glesyn Bach

Murwyll Tewbanog Argor

Helys Pigog

Pioden y Môr

 

Dwrgi

Gwelir Cofnodion Cyffredin ac Ardd/ Arfordirol

View sightings by species - select the filter below