Gweliadau Cyffredin a Gardd

Rydym yn gwahodd y cyhoedd i gofnodi eu gweliadau chwech rhywogaeth allweddol

Unwaith eto, mae angen eich help arnom i gofnodi chwe rhywogaeth gyffredin, y byddwch yn eu gweld o amgylch Gorllewin Cymru.

Ydych chi wedi gweld y rhywogaethau hyn?

Gwenynen Gyffredin © Annie Haycock

Cog © Bob Haycock

Gwennol © Bob Haycock

Gwyn Blaen Oren © Lizzie Wilberforce

Gwennol Ddu Cacwn © Bob Haycock

 

Llyffant Cyffredin © Annie Haycock

Gwelir Cofnodion Cyffredin ac Ardd/ Arfordirol

View sightings by species - select the filter below