Hyfforddiant Ar-lein Am Ddim – Gweision y Neidr a Mursennod gorllewin Cymru


Mae WWBIC yn falch i gyhoeddi cwrs ar-lein AM DDIM sy’n rhoi cyflwyniad i weision y neidr a mursennod gorllewin Cymru. Bydd Deborah Sazer yn arwain y cwrs ac yn cael ei gyflwyno dros Zoom ddydd Gwener, Awst 21ain am 10:00 am. Cliciwch yma i archebu lle.