Cylchlythr Gwanwyn 2013

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 19 – Gwanwyn 2013 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae diweddariad ar Wyfynod yng Ngheredigion, erthygl ar y Cen Barf prin, a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Cylchlythr Hydref 2012

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 18 – Hydref 2012 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae cofnodion o rywogaethau prin a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Cylchlythr Gaeaf 2011

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 17 – Gaeaf 2011 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae newyddion gan Rwydwaith Cofnodi Ffwng Sir Benfro, adborth o’n dyddiau recordio, a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr

Pryd? Dydd Mawrth 4ydd Mai, 10yb – hanner dydd Dydd Mawrth 11eg Mai, 10yb – hanner dydd Ydych chi’n byw yng ngorllewin Cymru â ddiddordeb mewn cacwn? Hoffech chi ddysgu sut i adnabod y gwahanol rywogaethau? Gallech chi ymrwymo i recordio cacwn cymreig? Os felly mae’r cyrsiau hyn ar eich gyfer chi! Wedi’i cyd drefnu … Continue reading Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr »

Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru!

Ydych chi’n mwynhau recordio bywyd gwyllt? A oes angen help arnoch i nodi’r hyn a welwch? Ydych chi’n hoffi rhannu eich ffotograffiaeth bywyd gwyllt? NEU! Allwch chi helpu gydag adnabyddiaeth bywyd gwyllt? Hoffem croesawu chi  i’n grŵp facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! Mae’r grŵp yn lle i bobl yng Ngorllewin Cymru rannu canfyddiadau bywyd … Continue reading Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! »