Ystlumod: Cwis Ffaith neu Ffuglen

Gan fod Calan Gaeaf yn agosáu, beth am roi cynnig ar y cwis ystlumod hwn. Wedi’i gynllunio i wahanu’r ffeithiau oddi ar y ffuglen sy’n ymwneud â’r mamaliaid hynod ddiddorol hyn. Cliciwch ar y ddolen isod i agor y cwis a grëwyd gan Ecology by Design. https://www.ecologybydesign.co.uk/ecology-resources/bat-quiz-fact-or-fiction

Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube!

Ewch yma i ddod o hyd i’n sianel YouTube newydd, lle gellir weld ein fideos hyfforddi ar-lein!       Rydym wedi curadu playlist ‘Wildlife Identification Guides’ sy’n cynnwys cyrsiau hyfforddi gan SEWBReC, BIS a Cofnod, yn ogystal â fideos gan BugLife, The Bumblebee Conservation Trust, NatureSpot, FSC, Plantlife a BSBI. Mae yna hefyd playlist … Continue reading Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube! »

“White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs in Wales and Britain” ar gael!

Dyma neges i hyrwyddo’r llyfr newydd “White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs, in Wales and Britain: a Guide and Welsh Census Catalogue” sydd bellach wedi’i argraffu. Dyma’r 5ed cyfreint yn gyfres mircofyngu ffytoparasitig gan Grŵp Microfungi Cymru. Mae’r grwp o bathogenau ffwngaidd hwn yn gyffredin iawn, ond eto wedi’u tan-gofnodi. Gan defnyddio’r llyfr yma, gallwch adnabod mwyafrif o rywogaethau … Continue reading “White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs in Wales and Britain” ar gael! »