Cysylltiwch â ni

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  I consent to the storage and handling of my data by WWBIC for the purposes of contacting me about an enquiry. I understand that WWBIC will protect my data and that I can request for it to be updated or deleted. Privacy Policy

  Canolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru
  Canolfan Fusnes Landsker
  Hendy-gwyn
  Sir Gaerfyrddin
  SA34 0NG

  Ffôn: 01994 241468

  Mae ein swyddfeydd ar y B4328 rhwng Hendy-gwyn a Thafarnspite, 5 munud mewn car o Orsaf Reilffordd Hendy-gwyn. Gan deithio ar y ffordd o’r gorllewin, cymerwch yr A40 Sanclêr i Hwlffordd, gan droi oddi ar y gylchfan nesaf am Hendy-gwyn. Yn Hendy-gwyn trowch i’r chwith am yr orsaf ac ewch yn syth ar draws y groesfan reilffordd, gan barhau i fyny’r allt am tua hanner milltir. Mae’r fynedfa ar y dde.