Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube!

Ewch yma i ddod o hyd i’n sianel YouTube newydd, lle gellir weld ein fideos hyfforddi ar-lein!

 

 

 

Rydym wedi curadu playlist ‘Wildlife Identification Guides’ sy’n cynnwys cyrsiau hyfforddi gan SEWBReC, BIS a Cofnod, yn ogystal â fideos gan BugLife, The Bumblebee Conservation Trust, NatureSpot, FSC, Plantlife a BSBI.

Mae yna hefyd playlist ddefnyddiol sy’n cynnwys ganllawiau fideo ar sut i ddefnyddio Aderyn, ein Cronfa Ddata Gwybodaeth a Chofnodi Bioamrywiaeth Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru.

Ar y ffordd! Canllaw llawn ar sut i ddefnyddio WWBIC Ar-lein (ein sylfaen recordio)!