Author: Carys Williams

Cylchlythr Hydref 2014

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 22 – Hydref 2014 Ymhlith y penawdau mae Diweddariad Cofnodi Gwyfyn Ceredigion, Sea Trust: dathliad grŵp cadwraeth morol Sir Benfro yn ddeg mlwydd oed a lawer mwy!

Cylchlythr Gwanwyn 2014

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 21 – Gwanwyn 2014 Ymhlith y penawdau mae recordio ffwng ar Skokholm – Gwibdaith gwanwyn, Darganfod Chwilod Olew, Symud Data yng Ngwarchodfeydd WTSWW, a llawer mwy!

Cylchlythr Gaeaf 2013

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 20 – Gaeaf 2013 Ymhlith y penawdau mae rhywogaethau Diptera sy’n newydd i Gymru, Sir Aberteifi – rhywogaeth cen newydd, Diweddariad Rhwydwaith Ffwng Cofnodi Sir Benfro a llawer mwy!  

Cylchlythr Gwanwyn 2013

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 19 – Gwanwyn 2013 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae diweddariad ar Wyfynod yng Ngheredigion, erthygl ar y Cen Barf prin, a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Cylchlythr Hydref 2012

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 18 – Hydref 2012 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae cofnodion o rywogaethau prin a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Cylchlythr Gaeaf 2011

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cyflwyno Cylchlythyr dwyieithog ar hyn o bryd. Gallwch chi lawrlwytho’r Cylchlen yma: Bwletin WWBIC Rhif 17 – Gaeaf 2011 Ymhlith yr uchafbwyntiau mae newyddion gan Rwydwaith Cofnodi Ffwng Sir Benfro, adborth o’n dyddiau recordio, a diweddariadau ar ein Daliadau Data, Ymholiadau a Phrosiectau.

Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr

Pryd? Dydd Mawrth 4ydd Mai, 10yb – hanner dydd Dydd Mawrth 11eg Mai, 10yb – hanner dydd Ydych chi’n byw yng ngorllewin Cymru â ddiddordeb mewn cacwn? Hoffech chi ddysgu sut i adnabod y gwahanol rywogaethau? Gallech chi ymrwymo i recordio cacwn cymreig? Os felly mae’r cyrsiau hyn ar eich gyfer chi! Wedi’i cyd drefnu … Continue reading Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr »