Author: Carys Williams

Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr

Pryd? Dydd Mawrth 4ydd Mai, 10yb – hanner dydd Dydd Mawrth 11eg Mai, 10yb – hanner dydd Ydych chi’n byw yng ngorllewin Cymru â ddiddordeb mewn cacwn? Hoffech chi ddysgu sut i adnabod y gwahanol rywogaethau? Gallech chi ymrwymo i recordio cacwn cymreig? Os felly mae’r cyrsiau hyn ar eich gyfer chi! Wedi’i cyd drefnu … Continue reading Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr »

Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru!

Ydych chi’n mwynhau recordio bywyd gwyllt? A oes angen help arnoch i nodi’r hyn a welwch? Ydych chi’n hoffi rhannu eich ffotograffiaeth bywyd gwyllt? NEU! Allwch chi helpu gydag adnabyddiaeth bywyd gwyllt? Hoffem croesawu chi  i’n grŵp facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! Mae’r grŵp yn lle i bobl yng Ngorllewin Cymru rannu canfyddiadau bywyd … Continue reading Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru! »

Ystlumod: Cwis Ffaith neu Ffuglen

Gan fod Calan Gaeaf yn agosáu, beth am roi cynnig ar y cwis ystlumod hwn. Wedi’i gynllunio i wahanu’r ffeithiau oddi ar y ffuglen sy’n ymwneud â’r mamaliaid hynod ddiddorol hyn. Cliciwch ar y ddolen isod i agor y cwis a grëwyd gan Ecology by Design. https://www.ecologybydesign.co.uk/ecology-resources/bat-quiz-fact-or-fiction

Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube!

Ewch yma i ddod o hyd i’n sianel YouTube newydd, lle gellir weld ein fideos hyfforddi ar-lein!       Rydym wedi curadu playlist ‘Wildlife Identification Guides’ sy’n cynnwys cyrsiau hyfforddi gan SEWBReC, BIS a Cofnod, yn ogystal â fideos gan BugLife, The Bumblebee Conservation Trust, NatureSpot, FSC, Plantlife a BSBI. Mae yna hefyd playlist … Continue reading Mae Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn nawr ar YouTube! »

“White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs in Wales and Britain” ar gael!

Dyma neges i hyrwyddo’r llyfr newydd “White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs, in Wales and Britain: a Guide and Welsh Census Catalogue” sydd bellach wedi’i argraffu. Dyma’r 5ed cyfreint yn gyfres mircofyngu ffytoparasitig gan Grŵp Microfungi Cymru. Mae’r grwp o bathogenau ffwngaidd hwn yn gyffredin iawn, ond eto wedi’u tan-gofnodi. Gan defnyddio’r llyfr yma, gallwch adnabod mwyafrif o rywogaethau … Continue reading “White Moulds, Ramularia and Phacellium Anamorphs in Wales and Britain” ar gael! »