Cymerwch ran: Arolwg Rook 2022 – 2023!

Am y tro cyntaf yn hanes Cymdeithas Adaryddol Cymru, mae CAC yn cynnal arolwg rhywogaeth, Cymru gyfan yn ystod gwanwynau 2022 a 2023. Y rhywogaeth i’w harolygu yw’r Rook (Corvus frugilegus). Y nod yw sefydlu mapiau dosbarthiad o Rook ac amcangyfrif cadarn o’r boblogaeth fridio yng Nghymru.

Pam Rook? Pam nawr?

Mae Rook mewn trafferth ac yn angen cymorth. O ganlyniad i ostyngiadau a achosir gan newidiadau ffermio, plaladdwyr ac erledigaeth, maent wedi cael eu symud o Wyrdd i Ambr yn y rhestr “Birds of Conservation Concern 5” a diweddariad “Leiaf Pryder” i “Fregus” ar Restr Goch Ewropeaidd yr IUCN.

Mae dau arolwg fridio Rook ledled y DU wedi’u cynnal yn y gorffennol – un ym 1975 ac un arall ym 1996 – ond dim ers hynny ac mae’n hen bryd cynnal arolwg Cymru gyfan eto. Yng Nghymru ymddengys eu bod mewn mwy o trwbl nag mewn mannau eraill. Gostyngodd mynegai Arolwg Adar sy’n Nythu (BBS) ar gyfer Cymru, 58% yn ystod 1995-2018, gan gyf ar ôl 2010, ac mae cyfradd y dirywiad yn sylweddol uwch yma nag yn unrhyw wlad arall yn y DU.

 

Mae’r gwaith o adeiladu nythod wedi hen ddechrau ar ddiwedd y gaeaf

I gael rhagor o wybodaeth am arolwg Rook a sut y gallwch chi gymryd rhan, cliciwch yma. Mae hyn hefyd yn darparu dolen i ap archebu ar-lein i weld a dyrannu tetrads blaenoriaeth.

Os nad yw tetrad blaenorol yn gyfleus i chi, gallwch ddewis cynnal arolwg o detrad arall mwy cyfleus. Mae cysylltu â’ch Trefnydd Lleol yn hanfodol er mwyn osgoi mwy nag un person rhag cynnal arolwg o’r un tetrad. Ni fydd system archebu ar-lein ar gyfer tetradiaid nad ydynt yn flaenoriaeth.

 

Ardal BTO Trefnydd Lleol Contact Details
Ceredigion Naomi Davis naomidavis25@gmail.com
Sir Gâr Emma-Louise Cole emma-louise.cole@swansea.ac.uk
Sir Benfro Bob & Annie Haycock bob.haycock@btinternet.com

I gael rhagor o wybodaeth am Rooks yn Sir Benfro, ewch i’r Avifauna lle mae wybodaeth hanesyddol ychwanegol am ddosbarthiad Rook wedi’i hychwanegu’n ddiweddar. Ychwanegir mwy o wybodaeth o archif y sir yn fuan.

Bob ac Annie Haycock, trefnwyr cyfrifiad rookery lleol, Sir Benfro.