Hoffwn gwahoddir i’n cwrs ar-lein ac am ddim, Cefnogi Cacwn: Hyfforddiant Adnabod a Chofnodi Cacwn i Ddechreuwyr

Pryd?

Dydd Mawrth 4ydd Mai, 10yb – hanner dydd

Dydd Mawrth 11eg Mai, 10yb – hanner dydd

Ydych chi’n byw yng ngorllewin Cymru â ddiddordeb mewn cacwn? Hoffech chi ddysgu sut i adnabod y gwahanol rywogaethau? Gallech chi ymrwymo i recordio cacwn cymreig? Os felly mae’r cyrsiau hyn ar eich gyfer chi!

Wedi’i cyd drefnu gan WWBIC ac Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, bydd y ddau cwrs hyn yn galluogi mynychwyr i adnabod a chofnodi cacwn yn eu gardd yn hyderus.

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer dechreuwyr, cofrestrwch ond os gallwch chi fynychu y DDAU ddyddiad: Dydd Mawrth 4ydd a dydd Mawrth 11eg Mai 10 am- hanner dydd, ac os ydych chi’n preswylio yng ngorllewin Cymru, yn ardal WWBIC (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Ceredigion).

Cofrestrwch trwy Eventbrite yma