Ymunwch â’n Grŵp Facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru!

Ydych chi’n mwynhau recordio bywyd gwyllt?

A oes angen help arnoch i nodi’r hyn a welwch?

Ydych chi’n hoffi rhannu eich ffotograffiaeth bywyd gwyllt?

NEU!

Allwch chi helpu gydag adnabyddiaeth bywyd gwyllt?

Hoffem croesawu chi  i’n grŵp facebook, Recordio Biolegol yng Ngorllewin Cymru!

Mae’r grŵp yn lle i bobl yng Ngorllewin Cymru rannu canfyddiadau bywyd gwyllt, ceisio cyngor adnbyddiaethau a thrafod popeth recordio gyda’i gilydd a gyda staff WWBIC. Rydym yn ceisio adeiladu cymuned o recordwyr (newydd a phrofiadol), a dilyswyr i wella recordio biolegol yn rhanbarth CGBGC.